Menú

Avís legal

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Dades identificatives

Usuaris

Ús del portal

Protecció de dades

Propietat intel·lectual i industrial 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Modificacions

Enllaços

Dret d’exclusió

Generalitats

Modificació de les presents condicions i duració

Legislació aplicable i jurisdicció

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat propietària dels dominis www.territorijujol.com

Denominació: Territori Jujol

Domici social: Campus Bellisens Av.de la Universitat, 1  de Reus

Telèfon: 977759924 

Adreça electrònica: infor@territorijujol.com

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de Terrtori Jujol atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal.

3. Ús del portal

El lloc web www.territorijujol.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Territori Jujol o derivats d’un acord de llicència amb tercers i als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’USUARI haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat. A més, es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés (codi d’usuari i contrasenya) que se li puguin proporcionar durant el registre, a no posar-les a diposició de tercers, i a comunicar-ne a Territori Jujol la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Territori Jujol o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Territori Jujol no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

En el cas que en el lloc web www.territorijujol.com s’habiliti alguna eina de participació dels usuaris, territorio Jujol es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Territori Jujol no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en diversos mecanismes de participació que s’habilitin en el lloc web.

4. Protecció de dades

Territori Jujol complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, Territori Jujol pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Territori Jujol a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). L’usuari resta informat que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a tercers per complir la seva sol·licitud.

Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a Territori Jujol resta assabentat que podrà exercir davant el mateix Territori Jujol els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, a Campus Bellisens Av.de la Universitat, 1 43204 Reus  o mitjançant el correu info@territorijujol.com . Territoi Jujol adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació protegit, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema criptografia la informació transmesa entre l’usuari i Territori Jujol. L’usuari pot verificar si es troba en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà normalment just davant de la URL a la barra de navegació del navegador (segons el navegador, el símbol i la posició en la interfície pot variar; per exemple, una clau a la part inferior de la pantalla). Per a més seguretat, es recomana a l’usuari que consulti l’ajuda del seu navegador per comprovar que està en un entorn segur.

4.1. Política de galetes

Territori Jujol utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers al seu llocs web per tal de poder millorar els serveis que hi presta. En cap cas s’utilitzen galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de galetes de Territori Jujol

5. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de Territori Jujol, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Territori Jujol. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de Territori Jujol.

S’autoritza l’usuari a utilitzar , visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i el símbol de copyright i/o les notes de propietat industrial dels seus titulars. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de Territori Jujol.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Territori Jujol no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament.

Tot i adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, Territori Jujol no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Territori Jujol, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Territori Jujol.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web de Territori Jujol no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

7. Modificacions

Territori Jujol es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

8. Enllaços

Territori Jujol posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que Territori Jujol conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, Territori Jujol no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de Territori Jujol no suposa que entre Territori Jujol i el titular de l’altre lloc web hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. Territori Jujol no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.

9. Dret d’exclusió

Territori Jujol es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. Generalitats

Territori Jujol perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i duració

Territori Jujol podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, les quals seran degudament publicades en el mateix web. La vigència d’aquestes condicions aniran en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres i degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Tarragona seran els únics competents en aquesta matèria. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.